PW Vajersystem för nockräcke

PW Vajersystem för nockräcke

Vårt egna vajersystem för fallskydd som uppfyller regler gällande fallskydd vid förflyttning på tak.

Med en vajer som monteras längs nockräcket eller direkt på taket får man en väldigt flexibel säkerhetslösning i samband med arbeten och underhåll på tak och andra utsatta arbetsställen. Användaren förankrar sin säkerhetslina i löparen som sitter på vajern och sedan kan hen röra sig fritt över hela takytan utan omkoppling. Vi erbjuder även en lösning där användaren med sin egen karbinhake kan ta sig förbi fästpunkterna med ett enkelt handgrepp dock utan att behöva koppla om sig efter vajern.

OBS! PW vajersystem får bara monteras ihop med Per Wikstands taksäkerhetssystem och denna kalkyl är för raka montage där vi kan leverera en färdig längd på wiren. För system med sammanhängande vajrar i olika riktningar mellan t.ex. takbrygga och takstege krävs specialkunskaper.


Typ av stöd: Spår

Typ av stöd: Spår

Klo
För användning på horisontella och vertikala sträckor. Med klo som stöd kan användaren med sin egen karbinhake ta sig förbi fästpunkterna med ett enkelt handgrepp, utan att koppla om sig. Fungerar även med löparen.

På vertikala sträckor maximalt avstånd mellan fästpunkterna beroende på taklutningen.

0 – 15 grader max 10 meter.
15 – 50 grader max 2,5 meter
Över 50 grader max 1,2 meter

På horisontella sträckor är maximalt avstånd mellan fästpunkterna 7,5 meter som fallskydd och 2,5 meter mellan fästpunkterna som stöd.

Spår
Användaren förankrar sig i löparen som sitter på vajern och kan sedan enkelt förflytta sig utan omkoppling.
Används med fördel ihop med löpare på horisontella sträckor, eller på flacka vertikala sträckor. (max 15 grader)

På horisontella sträckor är maximalt avstånd mellan fästpunkterna 7,5 meter som fallskydd och 2,5 meter mellan fästpunkterna som stöd.

Rör
Används när man vill dra vajern längs höjdskillnader eller böjar. Användaren kopplar sig till en öppen löpare och kan sedan förflytta sig fritt längs vajern eller takytan. Kan även monteras längs fasadstege och branta lutningar med fallstopps försedda stödpunkter. (OBS! Rör går ej att väljas samtidigt som man konfigurera takbrygga eller nockräcke utan måste läggas till enskilt under menyn "Vajersystem")


Inställningar

Längd (m) (Använd + för flera längder)
Vill du ha storpack av bultar/muttrar?
Fallskyddstyp (Med stöd menas inte att man kan arbeta hängande i systemet.)
Avstånd mellan stöd (m)
Antal löpare?
Antal (st)