Profildurk som stege

Profildurk som stege

Vid taklutning under 20 grader kan Per Wikstrands takbrygga i profildurk användas som ”stege” eller gångväg i takfallets lutning.


Taktäckning - Falsat plåttak

Infästning - Falsfäste

Infästning - Falsfäste

Falsfäste för falsade plåttak, min. 0,6 mm stålplåt. Infästning sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Falsen måste vara dubbelfalsad.


Glidskydd - utan glidskydd

Inget glidskydd.


PW Vajersystem: Utan vajersystem

Vårt egna vajersystem för fallskydd som uppfyller regler gällande fallskydd vid förflyttning på tak.

Med en vajer som monteras längs takbryggan eller direkt på taket får man en väldigt flexibel säkerhetslösning i samband med arbeten och underhåll på tak och andra utsatta arbetsställen. Användaren förankrar sin säkerhetslina i löparen som sitter på vajern och sedan kan hen röra sig fritt över hela takytan utan omkoppling. Vi erbjuder även en lösning där användaren med sin egen karbinhake kan ta sig förbi fästpunkterna med ett enkelt handgrepp dock utan att behöva koppla om sig efter vajern.

OBS! PW vajersystem får bara monteras ihop med Per Wikstands taksäkerhetssystem och denna kalkyl är för raka montage där vi kan leverera en färdig längd på wiren. För system med sammanhängande vajrar i olika riktningar mellan t.ex. takbrygga och takstege krävs specialkunskaper.


Skyddsräcke - utan skyddsräcke

Skyddsräcke - utan skyddsräcke

Skyddsräckets höjd är 1100 mm och tillverkas av varmförzinkat stålrör Ø 27 mm.
Ståndare beräknas med ett avstånd på max 1200 mm c/c .
Utförande enligt SS 83 13 33.


Inställningar

Ytbehandling (Kan ändras för enskilda artiklar i nästa steg)
Längd (m) (Använd + för flera längder)
Avstånd mellan fäste (mm) (max 1200)
Vill du ha storpack av bultar/muttrar?
Antal (st)
Inaktiverade artiklar
Kryssa i de artiklar som du inte vill ha med i din konfiguration. (Lämna alla okryssade som standard)