Takbrygga av profildurk

Takbrygga av profildurk

Per Wikstrand takbrygga är godkänd för infästning av livlina. Därför behövs inget nockräcke på den sträcka denna takbrygga är monterad. Fästena monteras med max 1200 mm avstånd från varandra. Utförande enligt SS-EN 516. En lätt och stabil brygga med utomordentligt grepp under alla förhållande. Smidigt montage med överlappsskarv. Överlappsskarven kan med fördel ökas på sista passbiten för att slippa montagekapning på längden.

OBS! Vajern är ett tillbehör som kan väljas nedan.


Skyddsräcke - utan skyddsräcke

Skyddsräcke - utan skyddsräcke

Detta räcke passar till PW takbrygga oavsett typ av gångbrygga.


Taktäckning - Falsat plåttak

Infästning - Falsfäste

Infästning - Falsfäste

Falsfäste för falsade plåttak, min. 0,6 mm stålplåt. Infästning sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Falsen måste vara dubbelfalsad.


PW Vajersystem: Utan vajersystem

PW Vajersystem: Utan vajersystem

Vårt egna vajersystem för fallskydd som uppfyller regler gällande fallskydd vid förflyttning på tak.

Med en vajer som monteras längs takbryggan eller direkt på taket får man en väldigt flexibel säkerhetslösning i samband med arbeten och underhåll på tak och andra utsatta arbetsställen. Användaren förankrar sin säkerhetslina i löparen som sitter på vajern och sedan kan hen röra sig fritt över hela takytan utan omkoppling. Vi erbjuder även en lösning där användaren med sin egen karbinhake kan ta sig förbi fästpunkterna med ett enkelt handgrepp dock utan att behöva koppla om sig efter vajern.

OBS! PW vajersystem får bara monteras ihop med Per Wikstands taksäkerhetssystem och denna kalkyl är för raka montage där vi kan leverera en färdig längd på wiren. För system med sammanhängande vajrar i olika riktningar mellan t.ex. takbrygga och takstege krävs specialkunskaper.


Förankringspunkter

Förankringspunkter

Förankringspunkten/infästningspunkt för livlina. Denna infästningsögla monteras på takbryggans utsida och kant.


Inställningar

Ytbehandling (Kan ändras för enskilda artiklar i nästa steg)
Längd (m) (Använd + för flera längder)
Avstånd mellan fäste (mm) (max 1200)
Vill du ha storpack av bultar/muttrar?
Antal skarvplåtar till hörn (För både 90° och 45° vinklade profildurkar.)
Antal snödjupsvimplar?
Antal (st)
Inaktiverade artiklar
Kryssa i de artiklar som du inte vill ha med i din konfiguration. (Lämna alla okryssade som standard)