Att välja rätt takskyddsanordning


Takskydd

Vem som ansvarar för vad när det gäller takskyddet, är tyvärr oklart för många beslutsfattare. Ansvarsfrågan är fördelad på många aktörer i byggprocessen.

Tillsammans har vi alla skyldighet att undvika skador och rädda liv på människor som arbetar på taket.

Vid projektering skall man upprätta en takplan för skyddsanordningar. Den skall omfatta:

  • Skyddsanordningar
  • Gångvägar
  • Snöräcken
  • Lutningsförhållanden
  • Infästningar i bärande konstruktion
  • Yttertakstäckning

Fastighetsägaren är skyldig att se till att fasta takskydd finns och underhålls på befintliga byggnader. Byggherren ansvarar för att reglerna följs och att arbetet under byggtiden sker på ett säkert sätt. Montören ansvarar för att levererat material till de fasta takskyddsanordningarna överensstämmer med beställning samt monteras efter tillverkarens anvisningar.

Arbetsgivaren som har personal, vilka arbetar på tak, skall se till att personlig skyddsutrustning finns och att den används på rätt sätt. Kom ihåg att det alltid är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att den anställde inte utsätts för olycksfall i arbetet.

Takarbetaren skall ta hänsyn till sina arbetskamrater och sina anhöriga. Det är inte bara takarbetaren som råkar illa ut vid en olycka. Använd därför alltid säkerhetssele eller annan lämplig utrustning.

Sist men inte minst är det vi, tillverkaren som skall se till att våra produkter får den utformning och kvalitet som krävs.

Vi har också ett stort ansvar i att informera om hur våra produkter skall användas och monteras.

Kundvagn

  • Din varukorg är tom