Utvändig stege på skorsten


Skorsten skall förses med stege om skorstenen är högre än 1,2 meter där man går upp (BBR 8:2422). Om fallhöjden är högre än 4 meter från arbetsstället till underliggande plan som hindrar fortsatt fall bör uppstigningsanordningen förses med skydd mot fall.

Stege fallhöjd under 4m

Fallhöjd under 4 meter och skorstenshöjd över 1,2 meter (BBR 8:2425)

Branschråd: Vid mindre skorstenar som överstiger 1,2 m accepterar sotningsbranschen en stegplatta på minst 0,35 x 0,30 m, se SS 831336 (2). Stegplattan placeras max 0,5 m under skorstenens krön.

Stege fallhöjd under 4m

Fallhöjd över 4 meter mindre skorsten (BBR 8:2425)

Vid fallhöjd över 4 meter förses stegen med fall-skydd. Branschråd: Vid mindre skorstenar som överstiger 1,2 m accepterar sotningsbranschen en stegplatta på minst 0,35 x 0,30 m, se SS 831336 (2). Stegplattan placeras max 0,5 m under skorstenens krön.

Stege fallhöjd under 4m

Fallhöjd över 4 meter och större skorsten (BBR 8:2425)

Vid fallhöjd över 4 meter förses stegen med fall-skydd. Vid större skorstenar skall en plattform på minst 0,30 x 0,60 m placeras max 0,5 m under skorstenens krön. Plattformen skall förses med räcke höjd 1 meter.

Med fallhöjd avses avståndet från ståplanet till närmaste yta som hindrar fallet. Denna yta kan vara ett tak som har en lutning på högst 6 grader. Ytan skall vara minst 2 meter åt alla håll mätt från centrum på stegen. Vid taklutning mer än 6 grader mäts fallhöjden till marken, närmast uppstigningsstället.

Kundvagn

  • Din varukorg är tom