Boverkets Byggregler BBR-22


Boverkets Byggregler skall ses som minimikrav. I vissa fall kan mer omfattande utrustning krävas för att utföra arbeten på tak.

Tänk på att:

  • Fästöglor för lina placeras med högst 5 m inbördes avstånd och max 10 m från takkant.
  • Varje takdel ska ses som ett eget tak.
  • Korta snörasskydd enbart över entreér ofta överbelastas.
  • Fasadstegar högre än 4 m skall förses med skyddskorg. Stegen avslutas 1,5-2 m ovan mark där stegen kan nås av barn.
  • Snörasskydd är normerat enl. BBR men behöver oftast monteras i större omfattning.

Taklutningar: 1:10 c:a 6°, 1:3 c:a 18°

För begreppsförklaringar, klicka här »

= Anger krav

Fasadhöjd

0 till 3 m

3 till 4 m

4 till 8 m

Över 8 m

Tillträdersordningar

Taklutning

< 6°

6 - 18°

> 18°

< 6°

6 - 18°

> 18°

< 6°

6 - 18°

> 18°

< 6°

6 - 18°

> 18°

Glidskydd för lös stege

BBR 8:2421

Fast väggstege med fallskydd eller invändig uppstigning BBR 8:2421

Endast invändig uppstigning BBR 8:2421

Skyddsräcken vid uppstigningsluckor BBR 8:2421

Fast takstege och/eller gångbrygga till nock, skorsten eller arbetsställe BBR 8:2422

Gångbrygga längs hela taknocken BBR 8:2422


Skyddsanordningar
Fästöglor för säkerhetslinor BBR 8:2431

Nockräcke eller gångbrygga för infästning av säkerhetslina BBR 8:2431

Fotstöd vid takbrott och takfot BBR 8:2432

Skyddsanordning för att undvika genomtramp (gäller ej över 60°) BBR 8:2433

Skyddsanordning mot fallande is och snö vid byggnaders entréer BBR 8:2434

Kundvagn

  • Din varukorg är tom